Lindhaugen AS

Åpenhetsloven

Vi overholder vår informasjonsplikt

Fra 1. juli 2022 har vi plikt til å besvare forespørsler om hvordan vår bedrift håndterernegative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.Dette kalles informasjonskrav. Disse kravene må komme skriftlig og vi må besvare skriftlig såraskt som mulig og innen 3 uker. Vi håndterer dette slik:

  • Lindhaugen AS besvarer henvendelsene med et dekkende og forståelig svar på detsom faktisk etterspørres.
  • Kontakt: post@lindhaugen.no
  • Dersom informasjonen som ligger på vår hjemmeside, under samfunnsansvar, erdekkende vises det til denne i svaret.
  • Om kravet er uklart går vi i dialog med den som ber om informasjon.
  • Vi skal ikke oppgi personlig eller konkurransesensitiv informasjon i svaret.

Se våre rutiner og redegjørelser her: