Lindhaugen AS

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar personers rettigheter etter personvernlovgivningen.

 1. Behandlingsansvarlig
  Lindhaugen AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» mener loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til Lindhaugen AS finner du nederst i denne erklæringen.

 2. Hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi bruker personopplysningene, samt formålet med opplysningene

  2.1 Som besøkende på våre hjemmeside
  Gjennom frivillig utfylling av kontaktskjema på vår nettside www.lindhaugen.no oppgis navn, adresse, anleggsadresse, telefonnummer og e-postadresse. Disse opplysningene brukes videre til å besvare henvendelser, yte rådgivning og veiledning.

  Lindhaugen.no loggfører statistikk i analyseverktøyet Google Analytics om blant annet hvor mange som benytter vår hjemmeside, hvor mange som har klikket seg inn på våre tjenestesider, nyheter og lignende. Vi loggfører i tillegg IP-adresse.

  Formålet med behandling av personopplysninger er primært å kunne tilby våre kunder å benytte seg av våre tjenester og ta kontakt med oss via kontaktskjema. Loggføring av statistikk for navigasjon på våre hjemmesider benyttes kun til internt bruk. Informasjon benyttes til å kartlegge trender for å kunne utvikle, fornye og forbedre hjemmesiden, samt yte en best mulig kundeservice.

  2.2 Som kunde
  For at Lindhaugen AS skal kunne gi tilgang til vårt tjenestetilbud og utføre tjenesten har vi behov for å registrere personopplysninger som navn på kontaktperson, adresse, anleggsadresse, telefonnummer, e-postadresse, befaringsnotater og møtereferater i form av både tekst og bilder, samt annen prosjektdokumentasjon.

  Formålet med behandling av personopplysninger er å kunne følge opp et kundeforhold, føre oversikt over prosjektene og kunne dokumentere arbeidene.

  2.3 Som jobbsøker
  Lindhaugen AS benytter Finn søkerhåndtering og mailkonto til innsamling av jobbsøknader. Når du søker på en stilling vil personopplysningene bli behandlet i tråd med personvernlovgivningen. Søknader vil ikke bli oppbevart i etterkant av rekrutteringsprosessen uten samtykke, men søkerlistene bevares.

  Formålet med behandlingen er å ansette nye personer etter Lindhaugen AS sitt behov.

  2.4 Som ansatt
  Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere alminnelig lønn- og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn som for eksempel personnummer, kontonummer, lønnsnivå, skatteprosent og skattekommune.

  Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til pårørendeinformasjon, timeføring, drifts- og prosjektoversikt, GPS og kjørebøker. Nåværende og tidligere ansatte har en personalmappe i vårt arkiv, og vi følger regnskapsloven og arkivloven i vår sletterutine.

  Formålet med behandlingen av opplysningene er å kunne administrere lønns- og personalansvar.

 3. Hva er vårt behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysningene
  Vårt hjemmelsgrunnlag er primært for oppfyllelse av en avtale og rettslig forpliktelse, herunder GDPR § 6 bokstav b og c. Det er nødvendig for oss å bruke de ovennevnte personopplysninger for å:

  1. tilby våre tjenester
  2. utføre inngåtte avtaler
  3. utføre vårt ansvar som arbeidsgiver
 1. Hvordan vi får tilgang til opplysningene om deg
  Personopplysningene som behandles hos Lindhaugen AS har våre kunder og ansatte i de aller fleste tilfeller oppgitt selv, eller vi får oppgitt fra offentlige aktører. Vi kan også få informasjon fra ressurssider på internett, som for eksempel brreg.no, proff.no, gulesider.no.

 2. Hvordan vi beskytter opplysningene
  Det er etablert rutiner for arkivering av personopplysninger. Vi arbeider kontinuerlig med vurderinger og ytterligere tiltak for sikkerhet mot uautorisert tilgang og bruk.

  Personopplysningene oppbevares i hovedsak på sikret skybasert server, i nettsidens admin-brukergrensesnitt, i prosjektpermer og i mailinnbokser. Dette gjennomgås for sletting og arkivering fortløpende og ved årlig gjennomgang.

  Administrativt ansatte i Lindhaugen AS har tilgang til firmaets ulike systemer via personlig passord og har signert taushetserklæring.

  Dersom du mener at Lindhaugen AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no
 1. Hvilke rettigheter du har som registrert for oss
  I tråd med GDPR har du rett til fullt innsyn i alle personopplysninger vi lagrer om deg eller din bedrift, hvordan de lagres, og hva de brukes til.

  Du har også rett til å kreve feilaktige opplysninger endret. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene kan du kontakte oss slik at vi kan oppdatere opplysningene.

  I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
 1. Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg
  Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere.

 2. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
  Lindhaugen AS utleverer ikke personopplysninger til uvedkommende, men deler nødvendig informasjon med underentreprenører som utfører arbeid for oss.

  I den utstrekning det er pålagt ved lov, rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.
 1. Informasjonskapsler (cookies)
  Lindhaugen.no benytter såkalte informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om dette under innstillinger for informasjonskapsler (se bunn av siden).

 2. Endring av personvernerklæring
  Med jevne mellomrom vil det være behov for å oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette via vår nettside lindhaugen.no.

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du ringe oss på telefon 69 18 76 00 eller sende en e-post til post@lindhaugen.no.

Ved å bruke nettstedet vårt, erkjenner du at du har lest og forstått denne personvernerklæringen og godtar dens vilkår og betingelser.