TJENESTER

Utemiljø

$1mSavings

Med dyktige fagfolk i alle ledd og en moderne maskinpark har vi stor kapasitet. Vi kan bistå med rådgivning rundt utemiljøet i forkant av oppstart for å sikre en helhetlig plan og riktige plantevalg vurdert ut fra erfaring, klima og hardførhet. Det er viktig og essensielt for oss å levere bærekraftige anlegg som varer over tid.

Vårt ønske er at utemiljøene som formes blir funksjonelle og brukt til rekreasjon, sosial tid med venner og familie, lek og utvikling, samtidig som at utemiljøet skal være estetisk pent og gi påfyll. Vi er stolte av å kunne vise til flere utførte anlegg som forener funksjon, estetikk og bærekraft.

Grøntanlegg

Plantearbeider

Trær, busker, stauder, ferdiggress, sådde plener, blomstereng, naturgress, sprøytesåing, grønne tak, blomsterengmatter

Overvannshåndtering

Regnbed, vadi-områder, permiable dekker

Vekstmasser

Vekstjord, grovjord, bark, oslokompost

Steinarbeider

Vi leverer og utfører steinarbeider med både betongstein og naturstein. Med bakgrunn i detvoksende miljøaspektet og fokuset på lokale varer, er vi stolte over at vi i kraft av egen fagkunnskap og et godt samarbeid med våre leverandører kan levere lokal granittstein med mulighet for spesialtilpasning etter ønske.

Stenlegging

Støttemurer

Trapper

Kantstein

Utstyr til uteområder

Vi kan levere, plassere og montere en rekke ulike installasjoner og underlag.

Lekeplassutstyr

Fallunderlag

Utemøbler

Sykkelstativer

Montering av kunst

Snekkertjenester

Vi kan tilby snekkertjenester som en del av våre utemiljø-prosjekter med enten grøntanlegg og/ellersteinarbeider. Våre fagfolk kan også bistå med løsningsforslag og valg av ulike materialer for å oppnåen estetisk tiltalende helhet i anlegget.

Treterrasser

Gjerder/porter

Pergola

Levegger

Trapper

Plantekasser

Lavo/grillhytter

Mur og puss

Betongdekker

Levering og montering/utlegging av mindre og mellomstore konstruksjoner.

Trapper

Levering og montering/forskaling og støping.

Garasjegulv

Levering og montering/forskaling, støping og pussing.

Betongmurer

Systemblokker

Lecamurer


Forblending

Levering og montering  av forblending med naturstein, granitt og skifer.

Pussing/slamming


Vedlikehold

Lindhaugen har opparbeidet seg en egen vedlikeholdsavdeling som utfører moderne drift og skjøtsel av grøntanlegg. Både for privatpersoner, sameier og borettslag, stat og kommune. Vår fagkunnskap gir oss mulighet til skjøtsel av både nye og moderne utemiljøer, samt historiske hageanlegg.

Våre fagfolk kan bistå med å utarbeide vedlikeholdsplan for deres område, og under er en liste som presenterer variasjonen av tjenestetilbudet.

Sommervedlikehold

Gressklipping, kantslått, skjøtsel av blomstereng, gjødsling/kalking, ugressbekjempelse, beskjæring, trefelling

Vintervedlikehold

Snømåking, strøing, bortkjøring av snø

Vaktmestertjenester

Vårfeiing, rydding og kontrollpunkter, sesongbeplantning, oppsett utvendig juletre

Frank Martinsen

Prosjektleder
970 54 760
Frank@lindhaugen.no
våre siste

Prosjekter