PROSJEKT

Løkkeberg-hagen

KATEGORI

Utemiljø

KUNDE

FERDIGSTILT

June 2022

Utgangspuntket for Arca Nova Gruppen sitt prosjekt på Løkkeberghagen var et område med dyrket mark. I dag er området forvandlet til et område besående av 30 miljøvennlige familieboliger.

Vi ble engasjert til utførelse utomhusarbeidene, og har også bidratt inn i prosjekteringsmøter med løsningsforslag og plantevalg.

I dette prosjektet har vi jobbet med og levert gode løsninger på utfordringer med bygging på et helt flatt område. Det er opparbeidet vadi-områder og regnbed for å løse overvannshåndtering. Løkkeberghagen er ellers opparbeidet med flotte grønne utearealer som er inndelt i både private småhager og fellesareal. Det er felles lekeplass for beboerne.

For oss i Lindhaugen er Løkkeberghagen ett av flere prosjekter hvor vi ser stor verdi av at nyanleggsperioden etterfølges med en vedlikeholdsavtale. Våre gartnere skjøtter anlegget med blant annet gressklipping, stell av busker og trær, samt ugressbekjempelse. Dette gjør at anlegget følges godt opp i tidlig etableringsperiode og ser veldig flott ut.

Vi takker Arca Nova Gruppen AS for for tillitten til å være med på opparbeidelse av anlegget. Vi takker også boligsameiet for tillitten til å vedlikeholde deres utomhusarealer og for at dere ser verdien av vårt arbeid inn i deres hverdag.