TJENESTER

Rådgivning

$1mSavings

Våre fagfolk tilbyr rådgivningstjenester for utemiljø. Vår erfarne anleggsgartnermester med anleggsgartnerteam står klare til å hjelpe deg med å realisere din visjon for uteområdet.

Enten du planlegger en ny hage, oppgradering eller trenger hjelp med vedlikehold kan vi tilby den veiledningen du trenger. Våre rådgivningstjenester kan skreddersys for å møte ulike behov. Vi tar oss tid til å lytte til ideer og mål, og vi bruker av vår kunnskap og erfaring til å gi profesjonell veiledning som sikrer gode og bærekraftige løsninger.

Vår opplevelse er at sameier og borettslag ofte har behov for en overordnet plan med grovkalkyle slik at det blir lettere å ta det videre i prosess for utførelse. Mengde og priser avtales på forhånd.

Send en e-post til post@lindhaugen.no for å få tilsendt oppdatert prisliste på våre rådgivningstjenester. I tilfeller hvor vi kommer til enighet om utførelse av den utarbeidede skissen eller planen vil kostnader forbundet med rådgivningsprosessen trekkes fra.

Rådgivningstjenester

Befaring

Vi kan komme på en uforpliktende befaring hvor det kan gis overordnede forslag til utforming av deres uterom.

Oppmåling

En situasjon kan være at du skal bygge hus på ny tomt og er usikker på hvordan du skal komme i gang. For andre kan det å oppgradere en eksisterende hage eller sette opp en forstøtningsmur være aktuelt. I slike tilfeller kan vi bistå med oppmåling som videre kan føre til en skisse.

Skisseforslag

Etter oppmåling kan vi utarbeide en skisse slik at du får en overordnet plan å jobbe etter. Det er ofte helt vanlig å bare se på deler av området, og dermed miste helhetsbildet. Faren for å fjerne masser eller vegetasjon som kan benyttes er stor. Har du en grov skisse blir det lettere å prioritere riktig.

Beskrivelser

Vi kan utarbeide detaljerte beskrivelser for utomhusanlegg basert på skisseforslag.

Materialvalg

Vi rådgir i materialvalg i forhold til stedlig tilpasning, omgivelser og økonomi. Riktig materialvalg og detaljløsning er gode hjelpemidler for et godt resultat.  

Rådgivning

Vi kan bistå med befaringer i anleggsperioden.

Frank Martinsen

Prosjektleder
970 54 760
Frank@lindhaugen.no
våre siste

Prosjekter