PROSJEKT

VA - NIPA-Skjebergveien

KATEGORI

Anlegg

KUNDE

Sarpsborg kommune

FERDIGSTILT

October 2023

VA-anlegget på NIPA - Jellestad - Skjebergveien, med sine 2,4 km, besto av 4 delstrekninger hvor det tidvis var svært krevende grunnforhold, arbeid på elvekanten av Nipa-vassdraget, samt i boligområder med stor trafikk av kjøretøy og myke trafikanter.

I prosjektet ble det ryddet vegetasjon, gravd grøfter for ledninger av ulike dimensjon hvorav PE100 Ø800 vannledning er største dimensjon, sprenging, boring under jernbane (1000 mm varerør i stål), veikryssing flere steder, kryssing under høyspent i luft, samt håndtering av tungt utstyr som ledning og kummer. Vi bygde anleggsveier for fremkommelighet på deler avanlegget.

Kontraktsummen i prosjektet var på 20 millioner eks. mva og eks. varekostnad