PROSJEKT

Rammeavt. NMBU

KATEGORI

Anlegg

KUNDE

NMBU

FERDIGSTILT

January 2025

Lindhaugen AS har flere rammeavtaler i sin kontraktsporteføle, og en av dem er med NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Rammeavtalen omfatter leveranse av grave- og overflatearbeider, herunder blant annet VA-arbeider, kabelgrøfter, istandsetting av veier og parkeringsplasser.

Konkrete arbeider så langt i kontraktsperioden har omfattet fjerning av oljeutskiller, drenering rundt bygg, renovering av eksisterende VA-nett og nedsetting av kummer.

NMBU sine kontraktsvilkår setter krav til både samfunnsansvar hva gjelder både miljø, klima, lønns- og arbeidsvilkår og etisk handel, rask responstid og utførelse etter bestilling, kompetanseovreføring, samt bruk av lærlinger i arbeidet.

Vi er takknemlige for tilliten til å være en av leverandørene i rammeavtalen, og med det få mulighet til å utføre arbeider på ærverdige NMBU som er omfavnet av den gamle parken.