PROSJEKT

Tindlund Park

KATEGORI

Utemiljø

KUNDE

Ove Skår AS

FERDIGSTILT

July 2023

Lindhaugen AS ble valgt som underleverandør av arbeider innen tjenesteområde utemiljø, av byggherre Ove Skår AS, til deres byggetrinn 4 på Tindlund Park.

Her er det opparbeidet et komplett og moderne utomhusanlegg med et variert plantevalg som legger til rette for et godt bomiljø, og som er tilpasset til ulike aldersgrupper. Her finner man både lekeplasser, område med utvendig treningsutstyr og rekreasjonsområder.

I dette prosjektet vil vi trekke frem at utomhusanlegget overordnet sett forener funksjonalitet, estetikk og bærekraft. Materialene som er brukt er i stor grad kortreist vare, blant annet granitten som er tatt ut ved brudd i Iddefjorden i Halden. Det vakre vannspeilet med påfølgende bekkedrag som ligger i hjertet av bygningene er ikke bare et estetisk element, men håndterer også overvannet på anlegget. Med godt fall ned mot vannspeilet blir det samlet regnvann som dreneres naturlig i grunnen lokalt.

Vi takker Ove Skår AS for tillitten til å være med på dette prosjektet.