PROSJEKT

Capjon Park

KATEGORI

Utemiljø

KUNDE

Arca Nova Gruppen

FERDIGSTILT

September 2021

Capjon Park i Verksbyen i Fredrikstad er ett av Arca Nova Gruppen sine "Future Living" prosjekter. Her har det blitt oppført 134 leiligheter med et tilhørende flott utomhusanlegg.

Vi er stolte over at vi, og under anleggsgartnermester Frank Martinsen sin ledelse, ble engasjert til rådgivning i planleggingsfasen, samt opparbeidelse av utomhusarealene. Frank sto for planteplanen med ulike plantevalg til hele Capjon Park, og vi leverte en helhetlig tjenesteleveranse med både rådgivning og utomhusarbeider.

I dette prosjektet vil vi trekke frem bekkedraget som er et strategisk element i håndteringen av overvann. Anlegget inneholder et stort og flott amfi som vi har bygd. Ellers er det både uteplasser på flatmark og på takhagene - som begge rommer ulike soner og felles lekeplasser. Noe for enhver beboer.

Vi takker Arca Nova Gruppen for tillitten til å være med på dette prosjektet.

Bildene er tatt av Arca Nova Gruppen og gjenbrukt med tillatelse av Alexander Grønli.