PROSJEKT

Glassverket

KATEGORI

Utemiljø

KUNDE

Selvaag Bolig

FERDIGSTILT

June 2019

På Moss Glassverk har vi utført varierte arbeider fra hele vårt tjenestetilbud gjennom flere år og over fire unike byggetrinn for byggherre Selvaag Bolig AS. Det siste byggetrinnet ble overlevert sommeren 2019.  

I disse prosjektene har vi utført VA- og grunnarbeider, hage- og parkarbeider og etablert lekeplasser og oppholdssoner med park- og lekeutstyr. Dette inkluderer blant annet utsjakting og arbeider for klargjøring til støp for bolig, heissjakt og underjordisk garasje, VA-, fjernvarme- og kabelgrøfter.

Anleggegene har blitt ferdigstilt med et toppdekke bestående av mur, trapper og kantstein i granitt, betongheller, gressarmeringsstein, gress-, busk- og plantefelt, sykkelstativer, utendørs parkering, samt en felles plantekasse for beboerne og lekeplass for de minste.  

Takk til Selvaag Bolig v/ Arnstein Sandnes for tillitten og for et godt samarbeid. En stor takk også til de ulike boligsameiene som ser verdi i at vi på ukentlig basis vedlikeholder deres utomhusarealer slik at anlegget over tid fremstår med god og høy kvalitet.