PROSJEKT

Hoppern Skole

KATEGORI

Utemiljø

KUNDE

AF Gruppen

FERDIGSTILT

November 2019

Vi hadde gleden av å være leverandør av grunn- og utomhusarbeider tilknyttet prosjektet Hoppern ungdomsskole i Moss. Skolen er miljøsertifisert etter Breeam-NOR standarden "Very good".

Vinteren 2018 startet vi med grunnarbeider og etablerte blant annet nytt TK3 VA-anlegg, fordrøyningsbasseng, kabelgrøfter, avfallsstasjoner og generell opparbeidelse av veier og plasser for både parkering, ballbaner, sykkelparkering, busstopp og leke/treningsareale.

Prosjektet inkluderte også opparbeidelse av et nytt og komplett utomhusanlegg: topplaget er bestående av kantstein, trapper og belegg i granitt, gangbaneheller i ulike fargenyanser og størrelser, hagesingel, et revegetert steingjerde ut mot gate, grøntarealer med buskfelt, ferdigplen og generell beplantning. Videre er det skapt ulike soner for ulike aktiviteter, og elevene her vil ha mulighet til å benytte sittegrupper og utendørs møblering, sykkelparkering med takoverbygg, ballbaner, bordtennisbord, utendørs treningsapparater med tilhørende gummidekke med ulike høyder.

Spesielt for dette prosjektet er også amfiet som er bygd i granitt med tilstøtende regnbed i cortenkasser.

Vi takker AF Gruppen v/ prosjektleder Lars-Roger Schau for tillitten og et godt samarbeid.